Audyty i kontrole

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.07.2017 Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu Szczegóły
Artykuł 18.04.2017 Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej we Włocławku (Ocena stanu sanitarnego szkoły, ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin) Szczegóły
Artykuł 07.10.2016 Kontrola Kujawsko – Pomorskie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Delegatura we Włocławku (Realizacja zaleceń pokontrolnych) Szczegóły
Artykuł 29.09.2016 Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej we Włocławku (Przestrzeganie wymagań określonych w art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ocena stanu sanitarnego szkoły, ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówce). Szczegóły