Rejestry, Archiwa i Ewidencje

REJESTRY I EWIDENCJE
 1. Rejestr pracowników
 2. Ewidencja akt osobowych
 3. Księga ewidencji dzieci
 4. Księga uczniów
 5. Księga absolwentów
 6. Ewidencja dokumentacji szkolnej
 7. Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych
 8. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły
 9. Rejestr zarządzeń wewnętrznych
 10. Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej
 11. Księga inwentarzowa
 12. Księga zastępstw
 13. Rejestr wydanych legitymacji służbowych nauczycieli
 14. Rejestr wydanych kart rowerowych
 15. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
 16. Rejestr delegacji
 17. Dziennik korespondencyjny
 18. Ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych
 19. Ewidencja zwolnień lekarskich
 20. Ewidencja zasobów szkoły – SIO
 21. Ewidencja urlopów, karty czasu pracy
 22. Rejestr delegacji służbowych
 23. Ewidencja decyzji administracyjnych dyrektora szkoły – skreślenie z listy
 24. Ewidencja decyzji – zwolnienia z obowiązkowych zajęć, odroczenia obowiązku szkolnego
 25. Rejestr zaświadczeń wydanych pracownikom szkoły
 26. Rejestr wypadków, ewidencja podejrzeń o chorobę zawodową, itp.
 27. Księga druków ścisłego zarachowania
 28. Zbiór upoważnień
 29. Ewidencja osób przystępujących do egzaminów zewnętrznych
 30. Umowy zawierane z osobami fizycznymi i prawnymi
 31. Dokumenty archiwalne

 

Powyższe rejestry, ewidencje, wykazy udostępnione są na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie od informacji publicznych( Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm. ) lub innych przepisów szczegółowych.

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

Udostępnienie informacji zgromadzonych w archiwum zakładowym, uznanych w świetle ustawy z dnia 6 września 2001 r. . o dostępie od informacji publicznych( Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm. ) za informacje publiczne, odbywa się wyłączenie na wniosek, zgodnie z art. 10 ust.1ww ustawy, z jednoczesnym zachowaniem przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>