Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-08-30 12:06:51 Majątek Gimnazjum nr 4 na rok 2017 Informacje na temat zmian w majątku dostępne są do wglądu w siedzibie placówki. Szczegóły
2 2017-08-29 08:19:26 Budżet Gimnazjum nr 4 na rok 2017 Informacje na temat zmian budżetowych znajdują się w siedzibie placówki Szczegóły
3 2017-07-03 12:54:15 Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej:  Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu Zakres kontroli: 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany… Szczegóły
4 2017-04-18 08:19:34 Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej we Włocławku (Ocena stanu sanitarnego szkoły, ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin) Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Powiatowa Inspekcja Sanitarna we Włocławku Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego szkoły, ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin Okres objęty kontrolą: 11.04.2017r.… Szczegóły
5 2017-02-22 13:27:44 Nauczyciel języka niemieckiego w Gimnazjum nr 4 Szczegóły
6 2016-10-07 09:04:50 Kontrola Kujawsko – Pomorskie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Delegatura we Włocławku (Realizacja zaleceń pokontrolnych) Jednostka kontroli  zewnętrznej /wewnętrznej : Kujawsko – Pomorskie Kuratorium Oświaty  w Bydgoszczy, Delegatura we Włocławku Zakres kontroli : kontrola dotyczyła realizacji zalecenia wydanego po kontroli przeprowadzonej w dniu 29 lutego… Szczegóły
7 2016-09-29 13:06:31 Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej we Włocławku (Przestrzeganie wymagań określonych w art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ocena stanu sanitarnego szkoły, ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówce). Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Państwowa Inspekcja Sanitarna we Włocławku Zakres kontroli: Przestrzeganie wymagań określonych w art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu… Szczegóły
8 2016-09-01 12:47:56 Szatniarz w Gimnazjum nr 4 Szczegóły
9 2016-09-01 12:41:25 Nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 4 Szczegóły
10 2016-07-29 09:06:26 Majątek Gimnazjum nr 4 na rok 2016 Informacje na temat zmian w majątku dostępne są do wglądu w siedzibie placówki. Szczegóły
« 1 2 »